Privātuma politika

Privātuma politika

 1. Ko nozīmē konfidencialitātes politika?

Šī Konfidencialitātes politika (turpmāk - Privātuma politika) izvirza nosacījumus, kurus jāievēro visiem interneta vietnes www.queenrose.lv (turpmāk -Interneta vietne) lietotājiem (turpmāk - Lietotāji).

Tiek uzskatīts, ka Lietotājs saprot un ar savu piekrišanu apliecina Privātuma politikas ievērošanu, kad viņš apmeklē Interneta vietni, pieslēdzas un (vai) iegādājas Interneta vietnē pārdodamu preci. Lietotājs, kurš nepiekrīt kādam Privātuma politikas nosacījumam, zaudē tiesības apmeklēt Interneta vietni, pieslēgties vai lietot visus un (vai) jebkuru no Interneta vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem.

2. Kādu informāciju mēs apkopojam?

Interneta vietnē sniedzot Jums pakalpojumus, Pakalpojuma sniedzejs var apkopot, glabāt un lietot šādus personas datus:

 • informāciju, kuru Jūs esat snieguši SIA "QUEEN Rose", juridiskās personas reģistrācijas nr. 40203080299, Priedaines iela 14, Ikšķile, Latvija (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), reģistrējoties un (vai) iepērkoties Interneta vietnē, ieskaitot vārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru;

 • informāciju par Jūsu datoru un par Jūsu apmeklējumiem, un Interneta vietnes lietošanu, ieskaitot Jūsu IP adresi, pieslēgšanās pie Interneta vietnes laiku un datumu;

 • jebkuru citu informāciju, kuru jūs varat iesniegt mums jebkurā laikā, izmantojot mūsu Interneta vietni, piedāvātajiem pakalpojumiem vai komunicējot ar mums.

 1. Sīkdatnes

Sīkdatne ir informācija, kuru interneta serveris sūta interneta pārlūkprogrammai un kura tiek saglabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija ikreiz tiek nosūtīta tīmekļa serverim, kad pārlūks pieprasa atvērt lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim iestatīt un pārraudzīt tīmekļa pārlūku.

Lai analizētu šīs Interneta vietnes lietojumu, mēs izmantojam „Google Analytics“ un citus līdzīgus rīkus. Šie rīki apstrādā statistiku un citu informāciju par vietnes izmantošanu sīkdatnēm, kas tiek uzglabātas lietotāju datoros. Informācija, kas apkopota par apmeklējumiem Interneta vietnē, tiek izmantots, lai izveidotu pārskatus par Inerneta vietnes izmantošanu. Šo informāciju glabā Google vai kāds cits pakalpojumu sniedzējs. Sīkdatnes arī tiek izmantotas, lai Jūs identificētu, kā agrāko Interneta vietnes apmeklētāju.

 Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj atteikt sīkdatnes, bet dažās pārlūkprogrammās ir iespēja atteikt tikai trešo vastu sīkdatnes. Jūs varat izmantot šīs iespējas. Visu sīkdatņu bloķēšana nelabvēlīgi ietekmē šīs Interneta vietnes lietošanu un bez sīkdatnēm Jūs nevarēsiet izmantot visus Interneta vietnē piedāvātos Pakalpojumus.

 1. Jūsu personas datu izmantošana

Mūsu apkopotie personas dati tiek izmantoti tikai šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai

 • nodrošinātu Jums piekļuvi mūsu Interneta vietnei un tās sniegtajiem pakalpojumiem;

 • noslēgtu ar Jums līgumu un īstenotu tā nosacījumus ;

 • piegādātu un nosūtītu iegādātās preces un pakalpojumus;

 • izrakstītu un nosūtītu Jums faktūrrēķinus un sgatavotu atskaites;

 • lai saņemtu no Jums maksājumus;

 • lai nosūtītu Jums paziņojumus, korespondencei ar Jums;

 • mūsu jaunumu un citas ar mūsu pakalpojumiem saistītas informācijas, kura pēc mūsu domām Jums nepieciešama piegādei pa pastu vai citiem pasākumiem (Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šīs informācijas, paziņojot mums pa e-pastu vai noklikšķinot uz interaktīvās saites ziņojuma apakšpusē, ja nevēlaties saņemt saņemt īstermiņa mārketinga ziņojumus nākotnē).

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā to pieprasa datu apstrādes mērķis un ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc pēdējās Jūsu pieslēgšanās Interneta vietnei. Ja personas dati vairs nebūs nepieciešami apstrādei vai pēc noteiktā saglabāšanas perioda beigām, tie tiks rūpīgi iznīcināti, izņemot tos, kuri likumā noteiktā kārtībā ir nododami valsts arhīviem.

 1. Tiešais mārketings

Uzņēmums ar elektronisku saziņas līdzekļu palīdzību (e-pastu vai SMS ziņojumiem) var Jums sūtīt informāciju, kas saistīta ar precēm, un saņemt kontaktinformāciju un sniegt datus šiem datu saņēmējiem, kuri apstrādās personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Jūsu datu saņēmēju saraksts var mainīties, bet tas tiks regulāri atjaunināts; ja vēlaties saņemt datu saņēmēju saraksta atjauninājumus, - informējiet mūs pa e-pastu info@queenrose.lv.

Ja Jūs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, varat informēt mūs par atteikšanos no šiem piedāvājumiem pa e-pastu info@queenrose.lv vai arī  noklikšķiniet uz atbilstošas saites jebkurā Jums nosūtītajā vēstulē ar piedāvājumiem.

 1. Datu izpaušana

Mēs varam izpaust informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, vadītājiem, brokeriem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams, kā noteikts šajā Konfidencialitātes politikā.

Kā arī mēs varam izpaust informāciju par Jums:

 • ja mums tas jādara likumā noteiktajā kārtībā;

 • lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (tostarp jūsu datu iesniegšana trešām personām, lai atgūtu Jūsu parādus mums).

Izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Privātuma politikā, mēs nesniedzam Jūsu personas datus trešajām personām.

 1. Jūsu personas datu aizsardzība

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, saskaņā ar Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, kā arī citos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs pielietojam organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušībām vai nelikumīgas iznīcināšanas, grozīšanas, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

Protams, datu pārraide internetā būtībā ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošu datu pārsūtīšanu interneta tīmeklī.

 1. Jūsu pienākumi un tiesības

Reģistrējoties mūsu Interneta vietnē vai citādi izmantojot mūsu mājas lapā sniegtos pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka iepazināties ar šo Privātuma politiku un tai piekrītat, kā arī piešķirat mums tiesības apkopot, glabāt, sistematizēt , lietot un apstrādāt šajā Privātuma politikā paredzētiem mēŗkiem visus šeit norādītos personas datus.

Jūs varat iesniegt rakstisku pieteikumu (pa pastu, e-pastu vai apmeklējot mūsu birojā) sniegt Jums informāciju, no kādiem avotiem un kādi Jūsu personas dati tika apkopoti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti. Uz šādiem pieprasījumiem mēs atbildam saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību un termiņiem, un mēs cenšamies sniegt Jums informāciju, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienās no Jūsu pieteikuma saņemšanas. Atbildi uz jūsu pieprasījumu sniegsim rakstveidā vai pa e-pastu . Informācija par to, no kādiem avotiem un kādi Jūsu personas dati tika apkopoti, kādam mērķim tiek apstrādāti un kādiem datu pieprasītājiem tika sniegti pēdējā gada laikā, ir bezmaksas vienu reizi kalendārajā gadā. Ja, saņemot pieprasījumu, mums ir radušās aizdomas par pieprasījuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzēja personas apliecību vai tās kopiju.

Jums tāpat ir tiesības, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu (pa pastu, e-pastu vai apmeklējot mūs birojā), ar lūgumu izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus savus personas datus, lūgt apturēt savu personas datu apstrādes darbības, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot šīs Privātuma politikas likumus un nosacījumus. Atsaucoties uz Jūsu rakstisko pieprasījumu, visa Jūsu personīgā informācija var tikt izdzēsta. Ja, saņemot pieprasījumu, mums ir aizdomas par pieprasījuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt personu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju.

Ja vēlaties dzēst savus personas datus, lūdzu kontaktēties ar SIA "QUEEN Rose",  rakstot uz info@queenrose.lv vai pa pastu Priedaines iela 14, Ikšķile, LV-5052.

 1. Trešo pušu interneta vietnes

Mūsu interneta vietnē var tikt izvietotas saites uz citām Inerneta vietnēm. Mēs neuzņemamies atbildību par Privātuma politiku un tās īstenošanu trešo pušu vietnēs.

 1. Atbildība

Jūs esat atpildīgi par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti un par jebkādām darbībām ( datu tirdzniecību, iesniegtiem pasūtījumiem vai c.), kuras mūsu Interneta vietnē tiek veiktas, pieslēdzoties izmantojot Jūsu pieslēgšanās datus. Jūs nedrīkstat darīt zināmu savu paroli trešajām personām. Ja mūsu Interneta vietnē sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties Interneta vietnē, izmantojot Jūsu pieteikšanās informāciju, mēs uzskatām, ka esat pieslēdzies Jūs. Ja esat nozaudējis pieslēgšanās datus, Jums nekavējoties mūs jāinformē pa pastu, tālruni vai e-pastu.

Jūs esat atbildīgs par to, ka mums iesniegtie dati ir precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja jūsu iesniegtie dati mainās, lūdzu nekavējoties informēt mūs, labojot attiecīgos datus reģistrācijas veidlapā vai, ja dati netika norādīti reģistrācijas formā, informējiet mūs par to e-pastā. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas būs radušies nepareizu vai nepilnīgu personas datu iesniegšanas rezultātā vai arī Jūs nebūsiet mūs informējis par personas datu maiņu.

 1. Privātuma politikas izmaiņas

Mēs varam jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt šo Privātuma politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stājas spēkā dienā, kad tā ir publicēta mūsu Interneta vietnē. Ja tiks veikti būtiski konfidencialitātes politikas grozījumi, par to tiks ziņots Interneta vietnē. Neskatoties uz to, Jums reizēm vajadzētu pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, ka tiek pielietota Jums aktuāla Privātuma politika.

 1. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi, kas saistīti ar šo Privātuma politiku, laipni lūdzam ar mums sazināties pa zemāk norādītajiem kontaktiem:

SIA QUEEN Rose
Reģ. Nr. 40203080299
Priedaines iela 14, Ikšķile, Latvija LV-5052
info@queenrose.lv
Tālr +371 26578612

 

Pēdējais Privātuma politikas atjauninājums tika veikts 2018. gada 25. maijā.