Lietošanas noteikumi

Interneta vietnes www.queenrose.lv lietošanas noteikumi

Interneta vietnes www.queenrose.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. Pirms sākt lietot SIA „QUEEN Rose” (reģistrācijas Nr., adrese – Priedaines iela 14, Ikšķile) interneta vietni www.queenrose.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.queenrose.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
2. Ar interneta vietni www.queenrose.lv tiek saprasta SIA „QEEN Rose” pārvaldītā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.queenrose.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
3. Apmeklējot interneta vietni www.queenrose.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.queenrose.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
5. Informējam, ka SIA „QUEEN Rose” interneta vietnē www.queenrose.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.queenrose.lv lietošanas laikā.
6. SIA „QUEEN Rose” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.queenrose.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.queenrose.lv.
7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.queenrose.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
8. Interneta vietnes www.queenrose.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „QUEEN Rose” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt interneta vietnē www.queenrose.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
9. Interneta vietnes lietotājs var izmantot piedāvātās iespējas un pakalpojumus bez reģistrēšanās, kas nemaina noteikto lietošanas kārtību.
10. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.queenrose.lv par dažāda veida aktualitātēm.
11. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „QUEEN Rose” interneta vietnē www.queenrose.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.queenrose.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

12. Ar brīdi, kad vietnes lietotājs izvēlas piedāvātās iespējas un pakalpojumus, tas kļūst par distances līguma, kas noslēgts starp SIA “QUEEN Rose” un vietnes lietotāju – fizisku vai juridisku personu, vienu no pusēm. Distances līgums attiecas uz visiem lietotāja pasūtījumiem, kas veikti izmantojot SIA “QUEEN Rose” vietni www.queenroselv. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz vietnes lietotājs veicis pasūtījumu ar interneta palīdzību un saņēmis no SIA “QUEEN Rose” apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu, Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt lietotāja puses, kurām tie adresēti.
13. Lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.queenrose.lv norādīto kārtību. Lai saņemtu pieejamos pakalpojumus, nepieciešams veikt vietnē norādītās darbības.
15. Neizmantojiet interneta vietnē www.queenrose.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „QUEEN Rose” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.queenrose.lv lietošanas noteikumiem.
16. Pieprasot SIA "QUEEN Rose" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@queenrose.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA "QUEEN Rose",zvanot uz kontaktos norādīto tārluņa numuru.
17. SIA „QUEEN Rose”, konstatējot interneta vietnē www.queenrose.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „QUEEN Rose” distances līgumu var atcelt gadījumos: ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
18. Interneta vietnes www.queenrose.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.queenrose.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu.  
19. Interneta vietnē www.queenrose.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „QUEEN Rose” īpašums.
20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „QUEEN Rose” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz norādīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 

Interneta vietnē www.queenrose.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

21. SIA „QUEEN Rose” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts no interneta vietnes www.queenrose.lv paziņojums / atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
22. Lietojot interneta vietni www.queenrose.lv, piekrītat, ka SIA „QUEEN Rose”  var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
22.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
22.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
22.3. www.queenrose.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
22.4. IP adreses,
22.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.queenrose.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
23. SIA „QUEEN Rose” interneta vietnē www.queenrose.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM,

24.SIA „QUEEN Rose” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.queenrose.lv lietotājs paliks anonīms.
25. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.queenrose.lv, kļūst par SIA „Queen rose” īpašumu, kurus SIA „QUEEN Rose”  ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus. 
26. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.queenrose.lv, esat piekritis, ka SIA „Queen rose” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 20.punktā norādītajam mērķim.

Interneta vietnes www.queenrose.lv privātuma un autortiesību aizsardzība.

27. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.queenrose.lv ievadītos datus, SIA „QUEEN Rose” var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.queenrose.lv lietošanas noteikumiem. Lūdzu iepazīstieties ar quenrose.lv Privātuma politiku, kas nosaka, kādā veidā mēs ievācam, lietojam, uzturam un likvidējam informāciju, kuru iegūstam par Jums, kā arī Jūsu tiesības un pienākumi.
28. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies ar interneta vietnē sniegto informāciju par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām.
29. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies ar preces norādīto cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas.
30. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka skaidri apzinaties, ka pasūtījums ietver pienākumu veikt tā apmaksu.
31. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.
32. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.
33. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SIA "QUEEN Rose" vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes www.queenrose.lv lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.
.

Par interneta vietnes www.queenrose.lv lietošanas noteikumiem.

34. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
35. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
36. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.queenrose.lv pieder tikai un vienīgi SIA „QUEEN Rose”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „QUEEN Rose” un trešajām personām.
37. Informācija par to, kā sazināties ar SIA „QUEEN ROse” atrodama interneta vietnes www.queenrose.lv sadaļā „Kontakti” vai šo noteikumu noslēdzošajā sadaļā “SIA “QUEEN Rose” rekvizīti”.

Interneta vietnē www.queenrose.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti.

38.  Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

39. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

Saņemot pasūtīto preci ar kurjera piegādi – pircēja paraksts uz kurjera izsniegtā piegādes apliecinājuma dokumenta;
Saņemot pasūtīto preci no DPD kurjera vai Izņemot to DPD Pickup izņemšanas punktos – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla;
Saņemot pasūtīto preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.
40. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 39.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

Interneta vietnes www.queenrose.lv pārvaldītāja SIA “QUEEN Rose” rekvizīti

SIA " QUEEN Rose "
Reģ. Nr. 40203080299
Juridiskā adrese: Priedaines iela 14, Ikšķile
Tālrunis 26578612.
E-pasta adrese: info@queenrose.lv